Tay nâng Blum HK Top

AVENTOS HK top

  • Mở vuông góc
  • Dành cho tủ treo tường 1 cánh có kích cỡ lớn và trung bình.

Bảng giá Tay nâng Blum HK Top

Số điện thoại
0988.128.302
zalo