Tay nâng Blum HF

AVENT0S HF

  • Mở xếp gập
  • Phù hợp cho tủ treo tường hai cánh,
  • đặc biệt là khu vực trên chậu rửa, phù hợp cho tủ kích thước lớn.

Bảng giá Tay nâng Blum HF

Số điện thoại
0988.128.302
zalo