HỆ THỐNG NGĂN CHIA BLUM

HỆ THỐNG NGĂN CHIA BLUM

Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo

  • Ngăn kéo gọn gàng ngăn nắp vỚi hệ thống phân chia bên trong hoàn hảo đến từng chi tiết
  • AMBIA-LINE dành cho LEGRABOX và MERIVOBOX
  • ORGA-LINE dành cho TANDEMBOX và ngăn kéo gỗ.

Bảng giá HỆ THỐNG NGĂN CHIA BLUM

Số điện thoại
0988.128.302
zalo